Wandal Production, s. r. o.
GLOBSEC
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Slovak Lines, a.s.
DIABOL, s. r. o.
ST. NICOLAUS a.s.
CELIMED s.r.o.
IMUNOSPORT s. r. o.
IT-Development Slovakia s. r. o.
PORFIX – pórobetón, a.s.
Dobrý anjel, n.o.
ANASOFT APR, spol. s r.o.
BITO-Skladovacia technika s.r.o.
Notárska komora Slovenskej republiky
Aliancia Fair-play
PARTNERS GROUP SK s.r.o
Nadácia Integra
BERLITZ SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
Nadácia PARTNERS GROUP SK
DelCom Slovakia a. s.
ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.
cargo-partner SR, spol. s r.o.
S&D Pharma SK s.r.o.
Medirex Group
IHLE SLOVAKIA, s.r.o.
Delikomat Slovensko, spol. s r.o.