AKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME ?

Služby našej spoločnosti poskytujeme prostredníctvom tímu odborných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na oblasť auditu, účtovníctva, financií, miezd, daňovníctva a práva. Doterajšia prax a skúsenosti našich pracovníkov sú zárukou, že služby poskytované našou spoločnosťou sú na vysokej odbornej úrovni.

A

Audit

v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami vykonávame štatutárny audit účtovnej závierky, audit výročných správ, audit konsolidovanej účtovnej závierky, akvizičný audit

Čítaj viac

A

Accounting

komplexne spracovávanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, reporting podľa požiadaviek klienta, vypracovanie ročnej účtovnej závierky, transformácia účtovnej závierky podľa IFRS

Čítaj viac

S

Spracovanie miezd

komplexné spracovanie miezd, personalistika, spracovanie výkazov a hlásení, diskrétne výplatné pásky, hlásenia do sociálnej a zdravotnej poisťovne, na daňový úrad, potvrdenia pre zamestnanca, spracovanie ročnej mzdovej agendy zamestnanca

Čítaj viac

P

Poradenstvo

účtovné a daňové poradenstvo, poradenstvo v oblasti miezd, daňová registrácia, zastupovanie v daňovom konaní Čítaj viac

PREČO PRÁVE DPF

SKÚSENOSTI, KVALITA, VÝSLEDKY


V posledných troch rokoch sa pravidelne umiestňuje medzi 15 – 20 najväčšími audítorskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu podľa rebríčka TOP 200.

Počas našej dlhoročnej praxe sme získali bohaté skúsenosti s vedením účtovníctva, auditom a poradenstvom pre rôznorodé slovenské spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti, ktorých materské spoločnosti majú sídlo v zahraničí.

REFERENCIE

Všetky referencie