Naša spoločnosť

D.P.F., spol. s r. o. je ekonomicko-poradenská a audítorská spoločnosť, ktorá začala svoju činnosť v roku 1996. V posledných troch rokoch sa pravidelne umiestňuje medzi 15 – 20 najväčšími audítorskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu podľa rebríčka TOP 200 časopisu TREND.

Sme členom Slovenskej komory audítorov (Licencia SKAU č. 140), vďaka čomu je garantovaná vysoká odbornosť a profesionalita našich služieb pri rešpektovaní etických štandardov vyžadovaných SKAU. Okrem toho je poradenská, účtovná a audítorská činnosť spoločnosti krytá poistením zodpovednosti za škody.

Náš tím

Služby našej spoločnosti poskytujeme prostredníctvom tímu odborných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na oblasť auditu, účtovníctva, financií, miezd, daňovníctva a práva. Doterajšia prax a skúsenosti našich pracovníkov sú zárukou, že služby poskytované našou spoločnosťou sú na vysokej odbornej úrovni.

Vedenie spoločnosti

Ing. Jana Paulenová

vedenie spoločnosti, auditor
 • štatutárny audítor, člen Slovenskej komory audítorov, Licencia č. 442
 • aktívne pracuje na pozícii audítora od roku 1994
 • spolupracuje s medzinárodnými audítorskými spoločnosťami zo siete Moore Stephens International od roku 2005.

Ing. Marcel Petras

vedenie spoločnosti, auditor, daňový poradca
 • štatutárny audítor, člen Slovenskej komory audítorov, Licencia č. 869
 • daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
 • aktívne pracuje na pozícii audítora od roku 2001

oddelenie auditu

účtovné oddelene

Ing. Radomír Dojčák

vedúci oddelenia auditu
 • štatutárny audítor, člen Slovenskej komory audítorov, Licencia č. 963
 • v rokoch 2004 – 2009 pracoval v audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers, ktorá patrí do tzv. svetovej „Veľkej 4“ v rámci audítorských spoločností
 • dlhoročné skúsenosti s auditom slovenských dcérskych spoločností zahraničných vlastníkov z rôznorodých oblastí podnikania

Ing. Miroslava Machatová

vedúci účtovného oddelenia
 • univerzitný diplom z Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • dlhoročné skúsenosti s účtovníctvom malých a stredných podnikateľov a spoločností